Kursus indhold

REsilience in PEdiatric Lifesupport - REPEL.DK

KURSUS INDHOLD

TRÆN DIN KOGNITIVE RESILIENS


Præhospitale akutlæger og paramedicinere udgør første led i den avancerede medicinske behandling af svært syge og tilskadekomne børn.


Præhospitalt personale med begrænsede ressourcer er de første til at opstarte behandlingen af svært syge og tilskadekomne børn – ofte uden mulighed for yderligere backup. Skadestedet kan ofte være kaotisk og forstyrrende hvilket bl.a. forældre, pårørende eller andre tilstedeværende kan bidrage til. Det er vigtigt at kunne holde hovedet koldt, så man sikrer at de rigtige beslutninger træffes. For nuværende er dette det eneste danske kursus, med fokus på den sundhedsprofessionelles mentale parathed.

REPEL kurset byder på avanceret simulationstræning med uddannede skuespiller, der skal sikre et højt realistisk læringsmiljø. Kurset afholdes af erfarne akutlæger, der alle har stået med svært syge børn. For at sikre kompetent debriefing afholdes kurset i samarbejde med erfarne beredskabspsykologer fra Center for Beredskabs Psykologi.

KURSUS PROGRAM


Træn din mentale parathed via avanceret simulationstræning


Kurset består af to mindre forelæsninger, fire forberedende informationsrunder samt otte større simulationsøvelser med uddannede skuespillere og avancerede simulatorer forløbene over halvanden dag. Alle simulationer følges op med gruppe debriefing.


Kurset har plads til 16 akutlæger samt 8 lægeassistenter. Kurset afholdes på Edelsminde Gods ved Svendborg.


EPALS bog for ERC kurset anbefales læs forud for REPEL kurset.


Dato for næste kursus vil snarest blive annonceret. Tilmelding til kurset åbner d. 1 maj. Kursusafgiften er på 7000 DKK (inkl. forplejning begge dage) for læger og 5000 DKK for lægeassistenter.Klik her for at se kursusprogrammet


KONTAKT OS

Kursusleder Mads Tofte Gregers Arbejdsgruppen i Præhospital Simulation

Anæstesiologisk Intensiv Afdeling

Odense Universitets Hospital

J.B. Windsløws vej 4,

Indgang 8, 20, 201

5000 Odense C

Danmark

  Tel. +45 31310038

FØLG OS

PROFIL

Center for Avanceret Simulation og Anæstesiologisk Intensiv Afdeling på Odense Universitets Hospital stræber efter at levere professionelle og innovative kvalitetskurser til læger, sygeplejersker og præhospitalt mandskab.

© Copyright 2018.