Kursus indhold

REsilience in PEdiatric Lifesupport - REPEL.DK

KURSUS INDHOLD

TRÆN DIN KOGNITIVE RESILIENS OG BEHANDLING AF SVÆRT SYGE BØRN


Præhospitale akutlæger og reddere udgør første led i behandlingen af svært syge og tilskadekomne børn.


Præhospitalt personale med begrænsede ressourcer er de første til at opstarte behandlingen af svært syge og tilskadekomne børn – ofte uden mulighed for yderligere backup. Skadestedet kan ofte være kaotisk og forstyrrende. 

Det er vigtigt at kunne holde hovedet koldt, så man sikrer at de rigtige beslutninger træffes. For nuværende er dette det eneste danske kursus, med fokus på de sundhedsprofessionelles mentale parathed, teamwork og faglighed.

REPEL kurset byder på avanceret simulationstræning med uddannede skuespiller, der skal sikre et højt realistisk læringsmiljø. Kurset afholdes af erfarne akutlæger, der alle har stået med svært syge børn.

Kurset er etableret i  samarbejde med Ambulance Syd og beredskabspsykologer fra Center for Beredskabspsykologi.

Praktisk information  • Kurset består af to mindre forelæsninger, samt otte større full-scale simulationsøvelser med uddannede skuespillere.

  • Alle simulationer følges op med en fælles debriefing hvor både fagligheden, teamsamarbejdet og den kognitive resiliens vil være i fokus.

  • Kurset har plads til 16 akutlæger, 20 reddere inklusiv lægeassistenter. Kurset afholdes på Edelsminde Gods ved Svendborg.

  • Det vil være en fordel at have gennemført kurser som the European Peadiatric Advanced Life Support inden dette kursus.

  • Du bør være iført dit præhospitale arbejdstøj inkl. sikkerhedssko.

  • Kursusafgiften er på 8000 DKK  for læger og 7000 DKK for reddere herunder lægeassistenter. Prisen er inklusiv forplejning og inklusiv moms. Betalingsfristen er d. 8. april.

  • Overnatningen på Edelsminde Gods er gratis, og vær venligst opmærksom på at I vil få en en room mate.

  • Klik her for at se kursusprogrammetKoordinerende kursusleder

Mads Tofte Gregers Arbejdsgruppen i Interhospital og Præhospital Simulation

Anæstesiologisk Intensiv Afdeling

Odense Universitets Hospital

J.B. Windsløws vej 4,

Indgang 8, 20, 201

5000 Odense C

Danmark

KONTAKT OS

  Tel. +45 31310038

FØLG OS

PROFIL

Arbejdsgruppen i Præhospital og Interhospital Træning stræber efter at levere professionelle og innovative kvalitetskurser til præhospitalt personale.

© Copyright 2018.